Pracujeme vytrvale pro příští generace

Uvědomělý vztah k životnímu prostředí je pro nás přirozenou věcí, neboť naše vybroušená logistika zkracuje dopravní cesty a tím chrání životní prostředí. Náš rozsáhlý vozový park je kompletně vybaven moderními motory s nízkou spotřebou paliv, a plní normu výfukových plynů Euro 5. Jako člen Sárské dohody o životním prostředí jsme zapojeni do budování partnerského dialogu mezi politikou a ekonomikou v otázkách ochrany životního prostředí.

Zpět